Sag anlagt den 20. juli 2011 - ZZ mod Revisionsretten

(Sag F-69/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Den Europæiske Revisionsret

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Revisionsrettens afgørelse om ikke at ansætte sagsøgeren i stillingen som direktør for afdelingen for menneskelige ressourcer og om at ansætte en anden ansøger i stillingen.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Revisionsrettens afgørelse om at ansætte en anden person i stillingen som direktør for afdelingen for menneskelige ressourcer og af afgørelsen om ikke at ansætte sagsøgeren i denne stilling.

Om fornødent: annullation af afgørelsen om afslag på klagen.

Revisionsretten tilpligtes at betale erstatning for det lidte økonomiske tab, hvilket består i tabet af de økonomiske rettigheder, der er forbundet med de anfægtede afgørelser (herunder hvad angår karriere og pensionsrettigheder), og følgelig betaling af disse rettigheder fra den 1. januar 2001.

Revisionsretten tilpligtes at betale en symbolsk erstatning på 1 EUR for lidt ikke-økonomisk tab.

Revisionsretten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________