Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 – Guinet mot EIB

(Mål F-107/12)(1 )

(Personalmål – Personal vid EIB – Pensionssystem – Överföring av pensionsrättigheter – Kompensation för nackdelar till följd av försening i överföring av pensionsrättigheter – Effektivt överföringsvillkor för pensionsrättigheter som förvärvats i ett annat system än det för EIB – Likabehandlingsprincipen)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Philippe Guinet (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: T. Gilliams och G. Nuvoli, biträdda av advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Personalmål – Talan dels om ogiltigförklaring av EIB:s tysta beslut att avslå sökandens ansökan om att beräkna värdeökningen av de pensionsgrundande tjänsteåren, dels om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Philippe Guinet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta tre fjärdedelar av Europeiska investeringsbankens rättegångskostnader.

Europeiska investeringsbanken ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 366, 24.11.2012, s. 41.