Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein oikeus (Finlanda) la 22 aprilie 2021 – Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia/Koninklijke Philips N.V.

(Cauza C-264/21)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein oikeus

Părțile din procedura principală

Recurentă: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Intimată: Koninklijke Philips N.V.

Întrebările preliminare

Noțiunea de producător în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva privind răspunderea pentru produse1 presupune ca o persoană care a aplicat sau care a autorizat aplicarea pe produs a numelui său, a mărcii sale sau a unui alt semn distinctiv trebuie să se prezinte și în alt mod drept producător al produsului?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, pe baza căror criterii trebuie să se aprecieze prezentarea drept producător al produsului? Prezintă relevanță pentru această apreciere aspectul că produsul a fost fabricat de o filială a titularului mărcii și comercializat de o altă filială?

____________

1 Directiva 1999/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 1999 de modificare a Directivei 85/374/CEE a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defecte (JO 1999, L 141, p. 20, Ediție specială, 15/vol. 5, p. 34).