Beroep ingesteld op 19 mei 2010 - Lebedef / Commissie

(Zaak F-33/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1.1.2005 tot en met 31.12.2005, zoals dit is opgesteld na de nietigverklaring ervan door het Gerecht voor ambtenarenzaken in zijn arrest in de zaak F-36/07

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport (REC/CDR) over de periode van 1.1.2005 tot en met 31.12.2005, zoals dit is opgesteld na de nietigverklaring ervan bij het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 mei 2008 in de zaak F-36/07, Lebedef/Commissie;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________