Caingean arna tabhairt an 12 Aibreán 2022 Conféderation nationale du Crédit

Mutuel agus Páirtithe Eile v BCE

(Cás T-189/22)

Teanga an cháis: an Fhraincis

Páirtithe

Iarratasóirí: Conféderation nationale du Crédit Mutuel (Páras, an Fhrainc) agus na 37 iarratasóir eile (ionadaithe : A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi agus M. Dalon, Dlíodóirí)

Cosantóir: an Banc Ceannais Eorpach

An t-ordú atá á lorg

Iarrann an t-iarratasóir ar an gCúirt Ghinearálta:

cuid 1.4 agus codanna 3.4.1 go 3.4.8 de chinneadh an BCE Uimh. ECB-SSM-2022-FRCMU-6 (in éineacht leis na hiarscríbhinní a ghabhann leis), an 2 Feabhra 2022 a chur ar ceal, a mhéid a ordaítear leis bearta atá le glacadh maidir le gealltanais íocaíochta neamh-inchúlghairthe a bhaineann leis na scéimeanna ráthaíochta taiscí nó cistí réitigh;

ordú don chosantóir na costais go léir a íoc

beart eagrúcháin nós imeachta a ghlacadh, faoi Airteagail 88 agus 89 de na Rialacha Nós Imeachta, lena n-iarrtar ar BCE na cinntí a mbaineann le gealltanais íocaíochta neamh-inchúlghairthe a rinneadh i leith institiúidí baincéireachta eile le haghaidh 2021 a nochtadh, go háirithe na cinn a mbaineann leis na hinstitiúidí baincéireachta Francacha eile.

Saincheisteanna dlí agus príomhargóintí.

Mar thaca leis an gcaingean, maíonn na hiarratasóirí ceithre shaincheist dlí arb ionann iad nó ar chosúil iad leis na cinn a maíodh i gCás T-186/22, BNP Paribas v European Central Bank.

____________