Sklep predsednika Sodišča z dne 5. februarja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Köln - Nemčija) – Germanwings GmbH/KV

(Zadeva C-8/21)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 88, 15.3.2021.