A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Datema Hellman Worldwide Logistics BV kontra Staatssecretaris van Financiën

(C-130/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Datema Hellman Worldwide Logistics BV

Ellenérdekű fél: Staatssecretaris van Financiën

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Közvetlenül alkalmazhatja-e a nemzeti bíróság a védelemhez való jog közigazgatási szervek általi tiszteletben tartásának uniós jogi elvét?

Az 1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni a védelemhez való jog közigazgatási szervek általi tiszteletben tartásának uniós jogi elvét, hogy azt megsértik, ha nem hallgatták ugyan meg a tervezett határozat címzettjét, mielőtt a közigazgatási szerv marasztaló intézkedést hozott volna vele szemben, de a későbbi közigazgatási jogi (panasz) eljárásban, amely megelőzi a nemzeti bíróság előtti keresetindítást, utólag meghallgatási lehetőséget kapott?

A nemzeti jog határozza-e meg a védelemhez való jog közigazgatási szervek általi tiszteletben tartása uniós jogi elvének megsértéséhez kapcsolódó jogkövetkezményeket?

A 2. b) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: milyen körülményeket vehet figyelembe a nemzeti bíróság a jogkövetkezmények meghatározása során, és figyelembe veheti-e különösen azt, hogy az eljárás a védelemhez való jog közigazgatási szervek általi tiszteletben tartása uniós jogi elvének megsértése nélkül másként alakult volna?

____________