Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 4 aprilie 2011 – Behmer/Parlamentul

(Cauza F-76/08)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 285, 8.11.2008, p. 56.