Production Christian Gallimardi 2. märtsil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 16. detsembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-863/19: Production Christian Gallimard versus EUIPO - Éditions Gallimard

(kohtuasi C-143/21 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Production Christian Gallimard (esindaja: avocate L. Dreyfuss-Bechmann)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 5. mai 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Production Christian Gallimardi kohtukulud tema enda kanda.

____________