Prasība, kas celta 2012. gada 22. maijā – ZZ un ZZ/Komisija

(lieta F-55/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt priekšlikumus par tādu pensijas tiesību pārskaitīšanu, kas ir iegūtas pirms dienesta uzsākšanas Komisijā, pamatojoties uz aprēķiniem, kuros ņemti vērā jaunie VĪN, kas stājušies spēkā pēc tam, kad prasītāji iesnieguši pieteikumus par pensijas tiesību pārskaitīšanu.

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus, kuros ir ietverti priekšlikumi par prasītāju pensijas tiesību pārskaitīšanu, pamatojoties uz viņu pieteikumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktu, un kuros ir ietverts aprēķinu priekšlikums, kas ir veikts, pamatojoties uz 2011. gada 3. martā pieņemtajiem VĪN;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.