TARNAUTOJŲ TEISMO
PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2011 m. liepos 19 d.

Byla F‑31/07 RENV

Françoise Putterie

prieš

Europos Komisiją

„Draugiškas ginčo sprendimas – Išbraukimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo F. Putterie prašo panaikinti jos karjeros raidos ataskaitą už laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. tiek, kiek šioje ataskaitoje, būtent jos 6.5 skyriuje „Sugebėjimai“, nepripažįstami jos gebėjimai eiti B* kategorijos pareigas.

Sprendimas: Išbraukti bylą Putterie prieš Komisiją (F‑31/07 RENV) iš registro. Šalys padengia bylinėjimosi išlaidas pagal jų sudarytą susitarimą.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento69 straipsnis)