2017 m. spalio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sulayr Global Service / EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Byla T-685/15)1

(Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „sulayr GLOBAL SERVICE“ paraiška – Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas SULAYR – Santykinis atmetimo pagrindas – Paslaugų panašumo nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/2001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Sulayr Global Service, SL (Valle del Zalabi, Ispanija), atstovaujama advokatų P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ir E. Armero Lavie

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, iš pradžių atstovaujama S. Palmero Cabezas, vėliau – J. Crespo Carrillo

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Sulayr Calidad, SL (Granada, Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokatų E. Bayo de Gispert ir G. Hinarejos Mulliez, vėliau – G. Hinarejos Mulliez ir I. Valdelomar Serrano

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. rugsėjo 23 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 149/2015-1), susijusio su protesto procedūra tarp Sulayr Calidad ir Sulayr Global Service.

Rezoliucinė dalis

Panaikinti 2015 m. rugsėjo 23 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 149/2015-1) tiek, kiek juo patenkinamas protestas dėl prekių ženklo įregistravimo 40 klasės paslaugoms.

EUIPO padengia savo ir Sulayr Global Service, SL dėl proceso Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Sulayr Calidad, SL padengia savo dėl proceso Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas ir Sulayr Global Service dėl procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje patirtas būtinąsias išlaidas.

____________

1 OL C 38, 2016 2 1.