Kanne 1.8.2012 – ZZ ym. v. EIP

(Asia F-83/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ja muut (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä palkkakuiteista ilmenevien päätösten soveltaa kantajiin palkanlisää uuden työsuoritusta koskevan järjestelmän perusteella, sellaisena kuin nämä päätökset ilmenevät hallintoneuvoston 14.12.2010 antamasta päätöksestä ja hallituksen 9.11.2010 ja 16.11.2011 antamista päätöksistä, kumoaminen ja toisaalta tästä seuraava vaatimus velvoittaa vastaaja maksamaan palkanero ja suorittamaan vahingonkorvausta

Vaatimukset

On kumottava päätökset soveltaa kantajiin palkanlisää uuden työsuoritusta koskevan järjestelmän perusteella, sellaisena kuin se seuraa hallintoneuvoston 14.12.2010 antamasta päätöksestä ja hallituksen 9.11.2010 ja 16.11.2011 antamista päätöksistä ja joita koskevat yksittäiset soveltamispäätökset sisältyvät huhtikuun 2012 palkkakuittiin, joka on tullut asianomaisten henkilöiden tietoon aikaisintaan 22.4.2012;

näin ollen on

velvoitettava vastaaja maksamaan hallintoneuvoston 14.12.2010 antamasta päätöksestä ja hallituksen 9.11.2010 ja 16.11.2011 antamista päätöksistä seuraava palkanero suhteessa aikaisempaan palkitsemisjärjestelmään; tähän palkaneroon on lisättävä 22.4.2012 alkaen maksettavat EKP:n korkokannan mukaiset viivästyskorot lisättynä 3 prosenttiyksiköllä siihen asti, kunnes velka on maksettu kokonaisuudessaan;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan ostovoiman alentumisesta johtuva vahinko, joka on arvioitava kohtuuden mukaan ja jonka suuruudeksi on tilapäisesti vahvistettava 1,5 prosenttia kunkin kantajan kuukausipalkasta

EIP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.