Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 24. veebruari 2010. aasta otsus - Menghi versus ENISA

(kohtuasi F-2/09)1

(Avalik teenistus - Ajutised teenistujad - Ametist vabastamine pärast katseaja lõppu - Moraalne ahistamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Riccardo Achille Menghi (Cagliari, Itaalia) (esindaja: advokaat L. Defalque)

Kostja: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (esindajad: E. Maurage, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada otsus mitte kinnitada hageja teenistusleping pärast katseaja lõppu ning nõue tühistada kantud rahaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 55, 7.3.2009, lk 53.