Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 13. aprīļa spriedums - Vakalis/Komisija

(lieta F-38/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pensija - Grieķijā iegūto pensijas tiesību pārnešana uz Savienības ierēdņu pensiju programmu - Darba stāža aprēķināšana - Iebilde par Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta Vispārīgo īstenošanas noteikumu prettiesiskumu - Vienlīdzīgas attieksmes princips - Eiro neitralitātes princips

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ioannis Vakalis (Luvinate, Itālija) (pārstāvis - S. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - D. Martin un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt Individuālo tiesību un norēķinu biroja lēmumu, ar kuru noteiktas prasītāja pensijas tiesības saistībā ar to pārnešanu uz Savienības pensiju programmu

Rezolutīvā daļa:

Prasību lietā noraidīt daļēji kā nepieņemamu un pārējā daļā kā nepamatotu;

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina pusi no I. Vakalis tiesāšanās izdevumiem;

I. Vakalis sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 209, 31.07.2010., 54. lpp.