Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2021. január 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Uniqa Versicherungen AG kontra VU

(C-18/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Uniqa Versicherungen AG

Ellenérdekű fél: VU

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 20. és 26. cikkét, hogy e rendelkezésekkel ellentétes az e rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás benyújtására előírt 30 napos határidőnek az osztrák Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz (a Covid19-járvánnyal kapcsolatos, igazságszolgáltatást érintő intézkedésekről szóló szövetségi törvény) 1. §-ának (1) bekezdése révén történő megszakadása, amely rendelkezés szerint a polgári ügyekben folyó eljárások esetében valamennyi olyan eljárásjogi határidő, amelynek megkezdésére okot adó esemény 2020. március 21-ét követően következett be, vagy amely ezen időpontig nem járt le, 2020. április 30-ával megszakad, és 2020. május 1-jével újrakezdődik?

____________

1 HL 2006. L 399., 1. o.; helyesbítés: HL 2016. L 33., 39. o.