Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.11.2007 - Carpi Badía v. komissio

(Asia F-110/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Etusijapisteet - Puutteellinen henkilökansio - 'Sysper 2' -nimiseen ylennystiedostoon merkittyjen etusijapisteiden huomioon ottamatta jättäminen - Tekninen vika - Ylennyskomitea A* - Etusijapisteitä on annettu sellainen määrä, joka on pienempi kuin yksikössä on ehdotettu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: José María Carpi Badía (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla myönnetään kantajalle, joka on komission virkamies ja joka on virheellisesti jätetty pääosastonsa ylennysluettelon ulkopuolelle, sellainen määrä etusijapisteitä, joka on pienempi kuin pääosastossa vaaditaan ja riittämätön kantajan ylentämiseksi vuoden 2005 ylennyskierroksella

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission päätös, jolla José María Carpi Badíalle on annettu tämän ylentämiseksi vuoden 2005 ylennyskierroksella riittämätön määrä etusijapisteitä, kumotaan.

Euroopan yhteisöjen komission päätös, jolla vahvistettiin vuoden 2005 ylennyskierroksella ylennetyistä virkamiehistä laadittu luettelo ja joka julkaistiin 23.11.2005 ilmestyneissä hallinnollisissa tiedotteissa N:o 85-2005, kumotaan siltä osin kuin José María Carpi Badían nimeä ei ole mainittu kyseisessä luettelossa.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan José María Carpi Badían oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 281, 18.11.2006, s. 48.