Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 25. listopadu 2020 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(Věc C-633/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce a navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Žalovaná a odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Předběžná otázka

Je podnik, který pro své zákazníky provozuje jako pojistník mezinárodní cestovní zdravotní pojištění, jakož i pojištění pro mezinárodní i tuzemskou repatriaci jakožto skupinové pojištění u pojišťovny, distribuuje vůči spotřebitelům členství, která opravňují k nároku na pojistná plnění v případě onemocnění nebo úrazu v zahraničí, a dostává od přijatých členů odměnu za získané pojistné krytí, zprostředkovatelem pojištění ve smyslu čl. 2 bodů 3 a 5 směrnice 2002/92/ES1 a čl. 2 odst. 1 bodů 1, 3 a 8 směrnice (EU) 2016/972 ?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (Úř. věst. 2003, L 9, s. 3).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění) (Úř. věst. 2016, L 26, s. 19).