Tužba podnesena 4. ožujka 2021. – Europski parlament/Europska komisija

(predmet C-137/21)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europski parlament (zastupnici: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León, agenti)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Komisija, time što nije donijela delegirani akt u skladu s člankom 7. točkom (f) Uredbe 2018/18061 , povrijedila Ugovor;

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe jedan tužbeni razlog, odnosno povredu Ugovorâ.

Prema mišljenju Parlamenta, Komisija je u skladu s člankom 7. točkom (f) Uredbe 2018/1806 bila obvezna donijeti delegirani akt. Parlament je rezolucijom od 22. listopada 2020. pozvao Komisiju da donese predmetni akt. Budući da Komisija delegirani akt nije donijela do 22. prosinca 2020., Parlament je odlučio podnijeti tužbu zbog propusta na temelju članka 265. UFEU-a.

____________

1 Uredba (EU) 2018/1806 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (SL 2018., L 303, str. 39.).