2010. május 19-én benyújtott kereset - Lebedef kontra Bizottság

(F-33/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes 2005. január 1-je és 2005. december 31-e közötti időszakra szóló szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítése, ahogyan e jelentést a Közszolgálati Törvényszék F-36/07. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 2008. május 7-én hozott ítéletében történő megsemmisítését követően elkészítették

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2005. január 1-je és 2005. december 31-e közötti időszakra szóló szakmai előmeneteli jelentését, ahogyan azt a Közszolgálati Törvényszék F-36/07. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 2008. május 7-én hozott ítéletében történő megsemmisítését követően elkészítették;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________