Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 21. detsembril 2020 – B. versus Dyrektor Izby Skarbowej w W.

(kohtuasi C-696/20)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: B.

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , artikliga 41 ning proportsionaalsuse ja neutraalsuse põhimõtetega on vastuolus sellise riigisisese õigusnormi nagu 11. märtsi 2004. aasta käibemaksuseaduse (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) artikli 25 lõike 2 kohaldamine maksukohustuslase tehtud kaupade ühendusesisese soetamise tehingutele,

–    kui kauba soetamine on soetajate poolt selle maksukohustuslase kauba lähetamise lõpu liikmesriigi territooriumil juba maksustatud,

–    kui on kindlaks tehtud, et maksukohustuslase tegevus ei olnud seotud ühegi maksupettusega, vaid see oli tarneahela valesti identifitseerimise tulemus ja viimane on esitanud Poola käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri riigisisese, mitte ühendusesisese tarne jaoks?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.