A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. szeptember 13-i ítélete - Nastvogel kontra Tanács

(F-4/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Értékelés - Értékelő jelentés - Az értékelésekért felelős bizottság véleménye - Az analitikus megjegyzések kedvezőtlenebbé válása - Az értékelt és az értékelő közötti párbeszéd - A különböző felettesekkel való konzultáció - Az értékelt munkájának a második értékelő általi ismerete - Indokolás - A betegszabadságok figyelembe vétele)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: C. Nastvogel (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Vitsentzatos és K. Zieleskiewicz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2006. július 1. és 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentést megállapító határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)    A Közszolgálati Törvényszék a C. Nastvogelre a 2006. július 1. és 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentést megsemmisíti.

Az Európai Unió Tanácsa visel minden költséget.

____________

1 - HL C 63., 2010.3.13., 54. o.