Sklep Sodišča za uslužbence z dne 13. februarja 2014 – Moës proti Komisiji

(Zadeva F-20/13)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1UL C 114, 20.4.2013, str. 48.