smart things solutions GmbH 16. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 15. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-48/19: smart things solutions versus EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

(kohtuasi C-681/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: smart things solutions GmbH (esindaja: Rechtsanwalt R. Dissmann)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Samsung Electronics GmbH

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 24. märtsi 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta smart things solutions GmbH kohtukulud tema enda kanda.

____________