A Bíróság (ötödik tanács) 2021. március 26-i végzése (a Tribunal du travail de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VW kontra Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(C-92/21. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Határellenőrzések, menekültügy és bevándorlás – Menekültpolitika – A nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok – 604/2013/EU (»Dublin III«) rendelet – 27. cikk – Az átadásra vonatkozó határozattal szembeni jogorvoslati lehetőségek – A jogorvoslati kérelem halasztó jellege – 29. cikk – Az átadás szabályai és határidői – A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok – 2013/33/EU irányelv – 18. cikk – Nemzeti intézkedés, amely annak a kérelmezőnek, akivel szemben átadásra vonatkozó határozatot hoztak, olyan speciális befogadó intézményben jelöl ki helyet, amelyben az elszállásolt személyek átadásuk előkészítése érdekében segítségben részesülnek)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal du travail de Liège

Az alapeljárás felei

Felperes: VW

Alperes: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Rendelkező rész

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy valamely tagállam egy olyan kérelmezővel szemben, aki jogorvoslati kérelmet nyújtott be egy e rendelet 26. cikkének (1) bekezdése szerinti, másik tagállamba történő átadásra vonatkozó határozattal szemben, ezen átadást előkészítő intézkedéseket hozzon, például helyet jelöljön ki a számára egy olyan speciális befogadó intézményben, amelyben az elszállásolt személyek segítségben részesülnek átadásuk előkészítése céljából.

____________

1 HL C 138., 2021.4.19