Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-12 ta' Diċembru 2012 - Ghigna vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-27/12) 1

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 184, 23.06.2012, p. 22.