Odvolanie podané 15. februára 2021: easyCosmetic Swiss GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (samosudca) z 9. decembra 2020 vo veci T-858/19, easyCosmetic Swiss GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(vec C-93/21 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: easyCosmetic Swiss GmbH (v zastúpení: D. Terheggen, Rechtsanwalt, S. E. Sullivan, Rechtsanwältin)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH

Súdny dvor Európskej únie (komora príslušná prijímať odvolania) uznesením z 20. mája 2021 rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a uložil odvolateľke povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

____________