A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. szeptember 14-i ítélete - A kontra Bizottság

(F-12/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Foglalkozási megbetegedés - A személyzeti szabályzat 73. és 78. cikkében szabályozott eljárások közötti viszony - Ideiglenes járadék - Gyógykezelési költségek megtérítése - A személyes aktához való hozzáférés)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: A (P., Franciaország) (képviselők: B. Cambier és A. Paternostre ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Bizottság egyes olyan hibákért fennálló felelősségének megállapítása iránti kérelem, amelyeket a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján lefolytatott eljárás keretében állítólag elkövetett a felperessel szemben, valamint több olyan határozat megsemmisítése, amelyek megtagadták a személyzeti szabályzat 73. cikke (2) bekezdése b) pontjában foglalt rendelkezéseknek a felperesre történő alkalmazását, a felperes egészségügyi aktájának részét képező számos dokumentumnak a felperes rendelkezésére bocsátását és bizonyos gyógykezelési költségeknek a felperes részére történő megtérítését - Másrészt a felperest állítólag ért kár megtérítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi valamennyi költség viselésére.

____________

1 - HL C 113., 2009.5.16., 45. o.