Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 4 aprilie 2011 - AO/Comisia

(Cauza F-45/10)1

[Funcție publică - Funcționari - Sancțiune disciplinară - Eliberare din funcție - Articolul 35 alineatul (1) litera (d) și alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de procedură - Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: AO (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. Schober, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul cauzei

Pe de o parte, cerere de anulare a deciziei Comisiei CMS 07/046 de eliberare din funcție a reclamantului fără reducerea pensiei, în vigoare de la 15 august 2009, și de anulare a tuturor deciziilor adoptate împotriva reclamantului în perioada dintre septembrie 2003 și eliberarea sa din funcție, precum și, pe de altă parte, cerere de daune interese

Dispozitivul ordonanței

Respinge acțiunea ca în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată.

Reclamantul suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 221, 14.08.2010, p. 60.