Kanne 11.1.2012 – ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-6/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja C. Dony)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jossa ei hyväksytä kantajan valitusta päätöksestä evätä häneltä ulkomaankorvaus.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 11.10.2011 tekemä sellainen päätös on kumottava, jossa se ei hyväksynyt kantajan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan perusteella tekemää valitusta 24.5.2011 tehdystä päätöksestä evätä häneltä ulkomaankorvaus

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.