C422/16. sz. ügy

Verband Sozialer Wettbewerb eV

kontra

TofuTown.com GmbH

(a Landgericht Trier [Németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése – 1308/2013/EU rendelet – A 78. cikk és a VII. melléklet III. része – 2010/791/EU határozat – Meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések – »Tej« és »tejtermékek« – Tisztán növényi élelmiszerek reklámozásához és forgalmazásához alkalmazott megjelölések”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (hetedik tanács), 2017. június 14.

1.        Mezőgazdaság – Közös piacszervezés – Tej és tejtermékek – Az elnevezések oltalma – A „tej” és a tejtermékek számára fenntartott elnevezések elvből való kizárása a tisztán növényi eredetű termékek megjelöléséből – Az arányosság elvének megsértése – Hiány

(EUMSZ 40–43. cikk; 1308/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 78. cikk, (2) bekezdés és VII. melléklet, III. rész)

2.        Mezőgazdaság – Közös piacszervezés – Tej és tejtermékek – Az elnevezések oltalma – A „tej” és a tejtermékek számára fenntartott elnevezések elvből való kizárása a tisztán növényi termékek megjelöléséből – A hús, illetve a hal vegetáriánus vagy vegán helyettesítőinek gyártóira alkalmazandó hasonló korlátozások hiánya – Az egyenlő bánásmód elvének megsértése a tej és tejtermékek vegetáriánus vagy vegán helyettesítőinek gyártóival szemben – Hiány

(1308/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 78. cikk, (2) bekezdés és VII. melléklet, III. rész)

3.        Mezőgazdaság – Közös piacszervezés – Tej és tejtermékek – Az elnevezések oltalma – A „tej” és a tejtermékek számára fenntartott elnevezések használata tisztán növényi termékek népszerűsítésére és forgalmazására – Megengedhetetlenség – Leíró megjegyzésekkel való kiegészítés – Hatás hiánya – Kivételek

(1308/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 78. cikk, (2) bekezdés és VII. melléklet, III. rész; 2010/791 bizottsági határozat, I. melléklet)

1.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd 45., 46., 48. pont)

2.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd 49–51. pont)

3.      A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17‑i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 78. cikkének (2) bekezdését és VII. mellékletének III. részét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes, hogy a „tej” megjelölést és az e rendelet által kizárólag a tejtermékek számára fenntartott megjelöléseket a forgalmazás során vagy a reklámban tisztán növényi termék megjelölésére használják, még ha e megjelöléseket a szóban forgó termék növényi eredetét jelző magyarázó vagy leíró toldatokkal egészítik is ki, kivéve ha e terméket felsorolja az 1234/2007 tanácsi rendelet XII. melléklete III.1. pontjának második bekezdésében említett termékek jegyzékéről szóló, 2010. december 20‑i 2010/791/EU bizottsági határozat I. melléklete.

(lásd 52. pont és a rendelkező rész)