Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 22 iunie 2011 -Lebedef/Comisia

(Cauza F-33/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Exercițiu de evaluare pentru anul 2005 - Raport asupra evoluției carierei - DGA a articolului 43 din statut - Raport întocmit ca urmare a hotărârii pronunțate în cauza F-36/07 - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a raportului asupra evoluției carierei reclamantului pentru perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2005, astfel cum a fost întocmit ca urmare a anulării acestuia de Tribunalul Funcției Publice prin hotărârea pronunțată în cauza F-36/07

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Lebedef suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 209, 31.7.2010, p. 53.