Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Alankomaat) on esittänyt 29.1.2021 – O. T. E. v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(asia C-66/21)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle

Pääasian asianosaiset

Kantaja: O. T. E.

Vastaaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ennakkoratkaisukysymykset

a)    Onko niin, että Alankomaiden jätettyä direktiivin 2004/81/EY1 6 artiklan 1 kohdassa taatun harkinta-ajan alkamishetken määrittelemättä kansallisen lainsäädännön mukaisesti tätä säännöstä on tulkittava siten, että harkinta-aika alkaa enemmittä toimitta silloin, kun kolmannen maan kansalainen ilmoittaa ihmiskaupasta Alankomaiden viranomaisille?

b)    Onko niin, että Alankomaiden jätettyä direktiivin 2004/81/EY 6 artiklan 1 kohdassa taatun harkinta-ajan keston määrittelemättä kansallisen lainsäädännön mukaisesti tätä säännöstä on tulkittava siten, että harkinta-aika päättyy enemmittä toimitta sen jälkeen, kun ihmiskaupasta on tehty rikosilmoitus tai kyseinen kolmannen maan kansalainen ilmoittaa luopuvansa rikosilmoituksen tekemisestä?

Kysymys 2: Tarkoitetaanko direktiivin 2004/81/EY 6 artiklan 2 kohdan mukaisilla maastapoistamistoimenpiteillä myös toimenpiteitä, joilla kolmannen maan kansalainen poistetaan jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion alueelle?

a)    Onko direktiivin 2004/81/EY 6 artiklan 2 kohta esteenä siirtopäätöksen tekemiselle kyseisen artiklan 1 kohdassa taatun harkinta-ajan kuluessa?

b)    Onko direktiivin 2004/81/EY 6 artiklan 2 kohta esteenä jo tehdyn siirtopäätöksen täytäntöönpanolle tai täytäntöönpanon valmistelulle kyseisen artiklan 1 kohdassa taatun harkinta-ajan kuluessa?

____________

1 Oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi 29.4.2004 annettu neuvoston direktiivi 2004/81/EY (EUVL 2004, L 261, s. 19).