Sklep Sodišča za uslužbence z dne 25. maja 2007 - Antas proti Svetu

(Zadeva F-92/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve na podlagi dosežene sporazumne rešitve spora.

____________

1 - UL C 237, 30.9.2006, str. 2.