Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Riigikohus (Estonsko) dne 14. dubna 2021 – I. L v. Politsei- ja Piirivalveamet

(Věc C-241/21)

Jednací jazyk: estonština

Předkládající soud

Riigikohus

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o kasačním opravném prostředku: I. L

Odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: Politsei- ja Piirivalveamet

Předběžná otázka

Musí být čl. 15 odst. 1 první věta směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES1 ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí vykládán v tom smyslu, že členské státy mohou zajistit státního příslušníka třetí země, u nějž hrozí nebezpečí, že se během pobytu na svobodě před vyhoštěním dopustí trestného činu, jehož vyjasnění a stíhání může podstatně ztížit výkon vyhoštění?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).