Pritožba, ki jo je 26. januarja 2021 vložila Allergan Holdings France zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 18. novembra 2020 v zadevi T-664/19, Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

(Zadeva C-41/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Allergan Holdings France (zastopnika: T. de Haan, avocat, in J. Day, Solicitor)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Dermavita Co. Ltd

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 29. aprila 2021 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da družba Allergan Holdings France nosi svoje stroške.

____________