Arrest van het Gerecht van 15 juli 2020 – Ierland e.a./Commissie

(Zaken T-778/16 en T-892/16)1

(„Staatssteun – Door Ierland ten uitvoer gelegde steunmaatregel – Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt en onrechtmatig wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast – Advance tax rulings – Selectieve fiscale voordelen – Zakelijkheidsbeginsel”)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij in zaak T-778/16: Ierland (vertegenwoordigers: K. Duggan, M. Browne, J. Quaney, A. Joyce, gemachtigden, bijgestaan door P. Gallagher, M. Collins, SC, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, A. Goodman en B. Doherty, barristers)

Verzoekende partijen in zaak T-892/16: Apple Sales International (Cork, Ierland), Apple Operations Europe (Cork) (vertegenwoordigers: A. von Bonin, E. van der Stok, advocaten, D. Beard, QC, A. Bates, L. Osepciu en J. Bourke, barristers)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P.-J. Loewenthal en R. Lyal, gemachtigden)

Interveniënt in zaak T-778/16 aan de zijde van verzoekende partij: Groothertogdom Luxemburg (vertegenwoordigers: T. Uri, gemachtigde, bijgestaan door D. Waelbroeck en S. Naudin, advocaten)

Interveniënt in zaak T-892/16 aan de zijde van de verzoekende partijen: Ierland (vertegenwoordigers: K. Duggan, J. Quaney, M. Browne, A. Joyce, bijgestaan door P. Gallagher, M. Collins, P. Baker, S. Kingston, C. Donnelly en B. Doherty)

Interveniënte in zaak T-778/16 aan de zijde van verwerende partij: Republiek Polen (vertegenwoordigers: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz en A. Kramarczyk-Szaładzińska, gemachtigden)

Interveniënte in zaak T-892/16 aan de zijde van verwerende partij: Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (vertegenwoordigers: C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski en C. Simpson, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoeken krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot nietigverklaring van besluit (EU) 2017/1283 van de Commissie van 30 augustus 2016 betreffende steunmaatregel SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) die Ierland ten gunste van Apple ten uitvoer heeft gelegd (PB 2017, L 187, blz. 1)

Dictum

De zaken T-778/16 en T-892/16 worden gevoegd voor het onderhavige arrest.

Besluit (EU) 2017/1283 van de Commissie van 30 augustus 2016 betreffende steunmaatregel SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) die Ierland ten gunste van Apple ten uitvoer heeft gelegd, wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en die van Ierland in zaak T-778/16, alsook die van Apple Sales International en Apple Operations Europe.

Ierland in zaak T-892/16, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Polen en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA dragen hun eigen kosten.

____________

1     PB C 38 van 6.2.2017.