Ordonanța președintelui Curții din 14 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Ustavno sodišče Republike Slovenije - Slovenia) – procedură inițiată de Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, cu participarea: Državni zbor Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije

(Cauza C-486/20) 1

Limba de procedură: slovena

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 414, 30.11.2020.