ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a treia)

29 martie 2007

Cauza F‑39/06

Olivier Chassagne

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcționari – Remunerație – Cheltuieli de călătorie anuală – Dispoziții aplicabile funcționarilor originari dintr‑un departament francez de peste mări – Articolul 8 din anexa VII la statutul modificat – Cerere vădit nefondată”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Chassagne solicită, pe de o parte, anularea deciziei Comisiei de respingere a reclamației sale, prezentată la 23 septembrie 2005, împotriva fișei de salarizare corespunzătoare lunii iulie 2005, precum și, în esență, anularea fișei de salarizare menționate și, pe de altă parte, repararea prejudiciului moral și financiar pe care pretinde că l‑a suferit

Decizia: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Statut – Modificare

(Statutul funcționarilor; Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului)

2.      Funcționari – Acțiune – Acțiune privind problema rambursării cheltuielilor de călătorie anuală ale unui funcționar

[art. 241 CE și art. 299 alin. (2) și (3) CE; Statutul funcționarilor, art. 91; anexa VII art. 8]

1.      Adoptarea unui regulament comunitar de modificare a Statutului funcționarilor nu ar putea fi viciată ca urmare a lipsei publicării unei versiuni consolidate a dispozițiilor ce reglementează situația funcționarilor instituțiilor Uniunii Europene. Astfel, validitatea unei reglementări depinde de publicarea sa corespunzătoare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, formalitate care a fost respectată atât în ceea ce privește regulamentul inițial prin care a fost instituit acest statut, cât și în ceea ce privește regulamentele care l‑au modificat ulterior, inclusiv, ultima dată, în ceea ce privește Regulamentul nr. 723/2004. În orice caz, versiunea consolidată a statutului este accesibilă pe site‑ul intranet al Comisiei, o versiune tipărită fiind, pe de altă parte, remisă în mod normal fiecărui funcționar la momentul angajării sale. În plus, nicio normă de drept nu instituie obligația de a publica texte consolidate ale statutului sau studii cu privire la efectele unei reforme statutare viitoare și nici nu prevede modalitățile în care trebuie să se efectueze publicitatea informațiilor adresate personalului, după cum nicio dispoziție nu condiționează validitatea normelor statutare de o astfel de publicare. O concluzie identică se impune în ceea ce privește pretinsa lipsă de informare a cetățenilor Uniunii Europene cu privire la versiunea consolidată a statutului modificat. Prin urmare, legalitatea statutului modificat, privit în ansamblu, nu poate fi pusă în discuție pentru motivul încălcării principiilor transparenței, democrației și securității juridice.

(a se vedea punctele 22-25)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 15 martie 1994, La Pietra/Comisia, T‑100/92, RecFP, p. I‑A‑83 și II-275, punctul 45

Tribunalul Funcției Publice: 23 ianuarie 2007, Chassagne/Comisia, F‑43/05, nepublicată încă în Repertoriu FP, punctele 109 și 110

2.      În cadrul unui litigiu având ca obiect problema rambursării cheltuielilor de călătorie anuală ale unui funcționar al Comunităților Europene, reclamantul nu poate invoca ilegalitatea regulamentului privind funcția publică europeană pe motiv că regulamentul nu ar conține norme specifice în favoarea teritoriilor vizate la alineatele (2) și (3) ale articolului 299 CE, întrucât problema acestei rambursări excede domeniul de aplicare al dispozițiilor din tratat menționate mai sus.

(a se vedea punctul 27)