Pritožba, ki so jo 12. februarja 2021 vložili Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 2. decembra 2020 v zadevi T-247/19, Thunus in drugi/EIB

(Zadeva C-90/21 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožniki: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (zastopnica: L. Levi, odvetnica)

Druga stranka v postopku: Evropska investicijska banka

Predlogi

Sodba Splošnega sodišča z dne 2. decembra 2020 v zadevi T-247/19 naj se razveljavi;

posledično naj se ugodi predlogom, ki so jih pritožniki podali na prvi stopnji, in zato:

razglasi za nična sklep, vsebovan v plačilnih listih pritožnikov za februar 2018, in sklep, s katerim je bila določena letna prilagoditev osnovne plače, ki je bila omejena na 0,7 % za leto 2018, posledično naj se razglasi za nične podobne sklepe, vsebovane v poznejših plačnih listih;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za premoženjsko škodo iz naslova (i) zneska plače, ki ustreza uporabi letne prilagoditve za leto 2018, in sicer povišanje plače za 1,4 % za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018; (ii) zneska plače, ki ustreza posledicam uporabe letne prilagoditve 0,7 % za leto 2018 od zneska plač, ki bodo izplačane od januarja 2018; (iii) zamudnih obresti od zneska plač, ki se dolgujejo vse do popolnega plačila dolgovanih zneskov, pri čemer se mora stopnja zamudnih obresti, ki se uporabi, izračunati na podlagi stopnje, ki jo Evropska centralna banka določi za operacije glavnega refinanciranja, ki se uporabljajo v zadevnem obdobju, povečane za tri točke;

toženi stranki naj se naložijo vsi stroški.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Kršitev pravice do posvetovanja s kolegijem – izkrivljanje spisa

Kršitev obveznosti obrazložitve – izkrivljanje spisa – kršitev obveznosti obrazložitve, ki zavezuje sodišče

Kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja in načela sorazmernosti

____________