Tožba, vložena 19. decembra 2007 - Kaminska proti Odboru regij

(Zadeva F-142/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Magdalena Kaminska (Bruselj, Belgija) (zastopnika: L. Levi, S. Engelen, odvetnika)

Tožena stranka: Odbor regij

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Razglasitev ničnosti odločb Odbora regij z dne 30. aprila 2007 in 6. septembra 2007 s katerima je bila pritožniku zavrnjena hranarina in s katerima je bil zavrnjen njegov dopis z dne 6. junija 2007 ter naložitev toženi stranki plačila zamudnih obresti za zneske dolgovane iz naslova hranarine vse do celotnega plačila dolgovanih zneskov.

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe z dne 30. aprila 2007, s katero je bila pritožniku zavrnjena hranarina;

razglasitev, če je to potrebno, odločbe z dne 6. septembra 2007 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke;

naložitev Odboru regij plačila zamudnih obresti za dnevnice dolgovane iz naslova hranarine od 16. aprila 2006 do celotnega plačila dolgovanih zneskov;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

____________