Az Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Románia) által 2021. június 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zenith Media Communications SRL kontra Consiliul Concurenţei

(C-385/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Az alapeljárás felei

Felperes: Zenith Media Communications SRL

Alperes: Consiliul Concurenţei

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését és az EUMSZ 101. cikket, hogy:

azok alapján a tagállami versenyhatóság köteles a bírság szankció megállapításáról szóló nemzeti szabályt az arányosság elvével összhangban értelmezni abban az értelemben, hogy meg kell vizsgálnia, hogy az előző üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló eredménykimutatásában szereplő teljes forgalom a valós gazdasági helyzetnek megfelelően, hűen tükrözi-e a gazdasági és pénzügyi ügyleteket?

az arányosság elve alapján azokkal ellentétes a tagállami versenyhatóság olyan gyakorlata, amelynek keretében az előző üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló eredménykimutatásában szereplő, a közvetítői tevékenységért járó jutalék mellett a médiafelület vásárlásának közvetítésére irányuló tevékenységgel összefüggő szolgáltatások után a végső ügyfeleknek továbbszámlázott összegeket is tartalmazó forgalommal arányos bírságot szab ki?

azokkal ellentétes valamely nemzeti jogszabály olyan értelmezése, amely szerint a szankcionált vállalkozás felel a könyvelés helyességéért és a gazdasági és pénzügyi ügyletek valós gazdasági helyzetnek megfelelő, pontos bemutatásáért és a tagállam versenyhatóságát köti az, ahogyan a szankcionált vállalkozás eleget tesz e kötelezettségnek?

____________