Avaliku Teenistuse Kohtu 16. septembri 2010. aasta määrus - Baele jt versus komisjon

(kohtuasi F-70/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 190, 12.8.2006, lk 36.