Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.6.2022 – Kubara v. EUIPO (good calories)

(Asia T-602/21)1

(EU-tavaramerkki –     Hakemus kuviomerkin good calories rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta – Oikeusvarmuus – Perusteltu luottamus)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Puola) (edustaja: asianajaja A. Suskiewicz, avocate)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: D. Walicka)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantaja vaatii SEUT 263 artiklaan perustuvalla kanteellaan kumoamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 14.7.2021 tekemän päätöksen (asia R 2167/2020-1).

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Kubara sp. z o.o. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1     EUVL C 462, 15.11.2021.