Hogere voorziening ingesteld op 26 februari 2021 door American Airlines, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer - Uitgebreid) van 16 december 2020 in zaak T-430/18, American Airlines/Commissie

(Zaak C-127/21 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: American Airlines, Inc. (vertegenwoordigers: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, J. Wileur, avocat)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Delta Air Lines, Inc.

Conclusies

het bestreden arrest vernietigen;

besluit C(2017) 2788 final van de Commissie van 30 april 2018 nietig verklaren;

subsidiair, voor zover dat nodig wordt geacht, de zaak terugverwijzen naar het Gerecht voor een nieuwe beoordeling met inachtneming van het arrest van het Hof;

de Commissie verwijzen in haar eigen kosten en de kosten van rekwirante van deze procedure en de procedure bij het Gerecht;

elke andere maatregel treffen die het Hof passend acht.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van de hogere voorziening voert rekwirante één middel aan, namelijk dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de verkeerde juridische uitlegging van de Commissie te aanvaarden volgens welke de „passend gebruik”-test van punt 1.10 van de toezeggingen betreffende de fusie tussen American Airlines en US Airways (hierna: „toezeggingen”) alleen ziet op de „afwezigheid van verkeerd gebruik”, en dat het arrest aldus ten onrechte besluit C(2017) 2788 final van de Commissie van 30 april 2018 tot toekenning van historische rechten aan Delta Airlines (Zaak M.6607 – US Airways/American Airlines) heeft bevestigd.

Het middel bestaat uit drie onderdelen:

In het eerste onderdeel richt rekwirante zich op de correcte juridische uitlegging van de „passend gebruik”-test voor de toekenning van historische rechten op grond van punt 1.10 van de toezeggingen en toont zij aan dat de uitlegging van het Gerecht blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

In het tweede onderdeel toont rekwirante aan dat het Gerecht ook blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de analyse van de Commissie te aanvaarden volgens welke „passend gebruik” enkel de „afwezigheid van verkeerd gebruik” betekent, en aldus ten onrechte heeft aanvaard dat Delta 470 corrigerende slots onbenut had gelaten.

In het derde onderdeel licht rekwirante toe dat het arrest blijk geeft van aanvullende onjuiste rechtsopvattingen bij de uitlegging van punt 1.9 van de toezeggingen, in het bijzonder van de bewoordingen „in overeenstemming met de offerte”, op grond van een gebrekkige juridische analyse van het formulier RM.

____________