Prasība, kas celta 2009. gada 2. aprīlī - Doyle/Eiropols

(lieta F-37/09)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Margaret Doyle, Noordwijkerhout (Nīderlande) (pārstāvis - P. de Casparis)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Strīda priekšmets un apraksts

2008. gada 12. jūnija lēmuma, ar kuru prasītāja tiek informēta par neiespējamību piedāvāt viņai pastāvīgu amatu, kā arī 2009. gada 7. janvāra lēmuma, ar kuru tiek noraidīta par pirmo lēmumu iesniegtā sūdzība, atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2008. gada 12. jūnija lēmumu, ar kuru atbildētājs prasītājai ir norādījis, ka nevar viņai piedāvāt pastāvīgu darbu, kā arī par viņas sūdzību pieņemto 2009. gada 7. janvāra lēmumu, kurā par nepamatotiem atzīti iebildumi, kurus prasītāja ir izvirzījusi pret 2008. gada 12. jūnija lēmumu;

piespriest Eiropolam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________