Presuda Suda (četvrto vijeće) od 23. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Milano - Italija) – Nintendo Co. Ltd e.a. protiv PC Box Srl, 9Net Srl

(Predmet C-355/12)1

(Direktiva 2001/29/EZ – Autorsko i srodna prava u informacijskom društvu – Pojam 'tehničkih mjera' – Zaštitni uređaj – Oprema i dopunski zaštićeni proizvodi – Slični dopunski uređaji, proizvodi ili sastavni dijelovi koje proizvode druga poduzeća – Isključivanje svake interoperabilnosti među njima – Opseg tih tehničkih mjera – Relevantnost)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Milano

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

Tuženici: PC Box Srl, 9Net Srl

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku - Tribunale ordinario di Milano – Tumačenje članka 6. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, str. 10.), (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.) u vezi s uvodnom izjavom 48. iste direktive – Pojam „tehničkih mjera“ – Zaštitni uređaj koji isključuje svaku interoperabilnost između opreme i dopunskih zaštićenih proizvoda, s jedne strane, i opreme i sličnih dopunskih proizvoda koje ne proizvodi proizvođač ili poduzeća koja je on ovlastio, s druge strane - Relevantnost svrhe koju je proizvođač dodijelilo tim tehničkim mjerama

Izreka

Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskih i srodnih prava u informacijskom društvu treba se tumačiti u smislu da pojam „učinkovite tehničke mjere“ u smislu članka 6. stavka 3. te direktive može obuhvatiti tehničke mjere koje se poglavito sastoje u tome da se uređajem za prepoznavanje opremi ne samo medij na kojem je sadržano zaštićeno djelo, kao što je videoigra, u svrhu njegove zaštite protiv radnji koje nije odobrio nositelj autorskog prava, nego također i prijenosne uređaje ili konzole koje imaju namjenu omogućavanja pristupa tim igrama i njihovo korištenje.

Na nacionalnom je sudu da provjeri mogu li druge mjere ili mjere koje nisu sadržane u konzolama uzrokovati manje smetnji radnjama trećih ili manje ograničenja tih radnji, uz pružanje istovjetne zaštite pravima nositelja. U tu svrhu važno je uzeti u obzir osobito troškove različitih vrsta tehničkih mjera, tehničke i praktične aspekte njihove implementacije kao i usporedbu učinkovitosti tih različitih vrsta tehničkih mjera s obzirom na zaštitu prava nositelja, a da pritom ta učinkovitost ipak ne treba biti apsolutna. Na navedenom je sudu također ispitivanje svrhe uređaja, proizvoda ili sastavnih dijelova koji mogu izbjeći navedene tehničke mjere. U tom pogledu će, s obzirom na predmetne okolnosti, biti osobito bitan dokaz njihovog stvarnog korištenja od strane trećih. Nacionalni sud može osobito ispitati učestalost kojom se ti uređaji, proizvodi ili sastavni dijelovi stvarno koriste za povredu autorskog pravog kao i učestalost kojom se koriste u svrhe koje ne čine povredu navedenog prava.

____________

1 SL C 295, 29.9.2012.