Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.1.2013 – Katrakasas v. komissio

(Asia F-24/11)1

(Henkilöstö – Sisäiset kilpailut COM/INT/OLAF/09/AD 8 ja COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Petostentorjunta – Suulliseen kokeeseen hyväksymistä koskevan päätöksen uudelleentarkastelu – Varallaololuetteloon ottamatta jättämistä koskevan päätöksen uudelleentarkastelu – Väite kilpailuilmoituksen lainvastaisuudesta – Tutkintotodistuksia ja työkokemusta koskevat edellytykset – Nimettömyyttä koskeva sääntö – Henkilöstösääntöjen 31 artiklan rikkominen – Harkintavallan väärinkäyttö – Kirjallisen kokeen aihe, joka suosii yhtä hakijaluokkaa – Valintalautakunnan jäsenen käyttäytyminen suullisen kokeen aikana)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nicolas Katrakasas (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi B. Eggers ja P. Pecho, sitten B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus kumota kilpailun valintalautakunnan päätös olla ottamatta kantajaa varallaololuetteloon kilpailussa COM/INT/OLAF/09/AD8

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Nicolas Katrakasas vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 152, 21.5.2011, s. 33.