Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgaria) la 23 martie 2021 – VS/Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(Cauza C-180/21)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad Blagoevgrad

Părțile din procedura principală

Reclamant: VS

Pârât: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Întrebările preliminare

Articolul 1 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/6801 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului trebuie interpretat în sensul că, la indicarea obiectivelor, „prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor” sunt enumerate ca aspecte ale unui obiectiv general?

Dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/6792 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE sunt aplicabile Ministerului Public al Republicii Bulgaria, dat fiind că informațiile referitoare la o persoană, pe care acesta le-a colectat, în calitatea sa de „operator” în sensul articolului 3 punctul 8 din Directiva 2016/680 dintr-un dosar constituit cu privire la această persoană, pentru a verifica indiciile privind săvârșirea unei infracțiuni, au fost utilizate în cadrul apărării judiciare a Ministerului Public, în calitate de parte la o procedură civilă, indicându-se constituirea acestui dosar sau prezentându-se conținutul dosarului?

2.1    În cazul unui răspuns afirmativ la această întrebare:

Expresia „interese legitime” care figurează la articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE trebuie interpretată în sensul că include divulgarea integrală sau parțială a informațiilor referitoare la o persoană, colectate dintr-un dosar al parchetului constituit cu privire la această persoană în scopurile prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor, atunci când această divulgare este efectuată pentru apărarea operatorului ca parte la o procedură civilă, și exclude consimțământul persoanei în cauză?

____________

1 JO 2016, L 119, p. 89.

2 JO 2016, L 119, p. 1.