Tožba, vložena 27. maja 2010 - Stratakis proti Komisiji

(Zadeva F-37/10)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Sofoklis Stratakis (Atene, Grčija) (zastopnik: F. Sigalas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe komisije natečaja EPSO/AD/129/08, da tožeče stranke ne vpiše na čakalni seznam, objavljen v Uradnem listu Evropske unije.

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču za uslužbence predlaga, naj:

odločbo komisije natečaja EPSO/AD/129/08, da jo ne vpiše na čakalni seznam, objavljen v Uradnem listu Evropske unije, razglasi za nično;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

____________